هشدار به تمام مؤمنان به خداوند که ایمان‌شان را به ظلم شرک به خدا آلوده می‌کنند؛ بی‌تردید شرک به خداوند گناهی بسیار بزرگ است..

عرض للطباعة